Заселение в общежитие ЮК (ул. Жукова, 42-а)

1 курс - 29.08.2021 с 8.00 до 17.00

2 курс - 30.08.2021 с 8.00 до 17.00

3 курс - 31.08.2021 с 8.00 до 17.00